Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 11 juni 2020

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de bestuurlijke planner als hamerstuk te agenderen.

2

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel terug te sturen naar het college met het verzoek het ontwerp raadsbesluit aan te vullen op het punt van financiën (begrotingswijziging in relatie tot ontwikkeling Dagrecreatieterrein) en een verwijzing naar de in 2017 vastgestelde kaders voor het opknappen van speelbos De Elzen. 

3

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief aan te houden totdat er duidelijkheid is over de verdeling van bevoegdheden tussen college en raad op het punt van het vaststellen van beleidsregels over parkeren.

4

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

5

min
Besluit

De commissie neemt de ledenbrief voor kennisgeving aan.

6

7

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en verzoekt deze te zijner tijd toe te voegen aan het dossier van de Regionale Energiestrategie.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.