Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 4 juni 2020

1

min
Besluit

De commissie besluit de Kadernota 2021 ter bespreking te agenderen voor de commissie van 30 juni.

2

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel na het zomerreces ter bespreking te agenderen voorafgegaan door een sprekersplein in september.

3

min
Besluit

Op verzoek van de VVD besluit de commissie het voorstel ter bespreking te agenderen. De VVD steunt het voorstel voor aanpak van de problemen bij Oranje Wit, maar is kritisch op de financiering. Als politieke vraag voor de bespreking wordt aangedragen: Is het juist om de rekening van het parkeer- en verkeersprobleem bij Oranje Wit voor 93% bij binnenstadsparkeerders te leggen?   

4

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

5

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de vragen in afwachting van beantwoording door het college.

6

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief. GroenLinks geeft aan vervolgvragen te overwegen.

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief.

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief.

9

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief.

10

min
Besluit

De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college en verzoekt het college de commissie een reactie te sturen op de inhoud van de brief.