Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 28 mei 2020

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

3

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks besluit de commissie deze raadsinformatiebrief ter bespreking in de commissie te agenderen. Politieke vragen daarbij zijn:
- Is de aangegeven richting de meest gewenste? (GroenLinks)
- Is de motie Natuurlijke Wantijoevers hiermee in voldoende mate uitgevoerd? (GroenLinks)

4

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

5

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

6

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van beantwoording door het college.

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van beantwoording door het college.

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief.

9

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. Op verzoek van GroenLinks wordt de antwoordbrief nog wel toegevoegd aan het dossier Raadsinformatiebrief Visie Staart (2574272)

10

min
Besluit

De commissie besluit deze zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

11

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief.

12

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief.