Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad (met stemverklaring van de SP en mogelijk anderen).

b

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad.

c

min
Besluit

De PvdA heeft hierover nog een vraag aan het college (Wat doet het college met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie?), deze vraag zal door de Griffie worden doorgestuurd naar het college.
De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen. De SP zal zich beraden op een motie 'vreemd aan de orde van de dag'.

e

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

f

min
Besluit

De PvdA heeft nog aanvullende vragen, deze zal de Griffie doorsturen naar het college voor beantwoording. De commissie neemt de brief verder voor kennisgeving aan.

g

h

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

i

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

j

k

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college voor beantwoording.

l

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college voor beantwoording.

m

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college voor beantwoording.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze beantwoording te bespreken in de commissie (19 mei). De commissie wil graag verheldering van de wethouder over de uitvoering; de politieke stelling luidt dat "gelijke geschiktheid" niet het juiste criterium is.

o

min
Besluit

Het college is om advies gevraagd voor het uitbrengen van een zienswijze.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Het college is gevraagd een concept-zienswijze op te stellen voor de raad.

q

min
Besluit

De commissie besluit het Jaarverslag Rekenkamer 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

r

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij de bespreking van de inzet van Eneco-gelden.

s

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.