Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

AGENDADEEL: Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie agendeert het voorstel voor 12 mei, inclusief de bijgevoegde brieven.

b

min
Besluit

De commissie agendeert het voorstel voor 12 mei, inclusief de bijgevoegde brieven.

c

min
Besluit

De commissie agendeert het voorstel voor 12 mei, inclusief de bijgevoegde brieven.

d

min
Besluit

De commissie (PvdA, VSP, VVD) besluit tot bespreking met als politieke vraag: zal beschikbaar stellen van krediet de problemen van het museum oplossen? 

e

min
Besluit

De commissie besluit de startnotitie eerst beeldvormend te agenderen met de betrokken stichtingen/verenigingen, voordat de commissie het debat agendeert. De commissie hecht aan een dialoog met de genodigden; geen klassieke inspraak.

f

min
Besluit

De commissie besluit de RIB toe te voegen aan de behandeling van de kadernota. Eventuele vragen/aandachtspunten kunnen fracties alvast schriftelijk indienen bij de wethouder.

g

min
Besluit

De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de raad.

h

min
Besluit

De commissie agendeert de brief voor bespreking, gezamenlijk met de behandeling van de reactie van de wethouder aan THHG (zie agendapunt 4).

i

min
Besluit

De commissie agendeert de brief voor bespreking (mede in relatie tot agendapunt 5), ten behoeve van een herijking van lokaal jeugdbeleid, tezamen met het 21 april per mail verstuurde memo over onderwijs/jeugdhulp en anticiperend op de afbouw van financiële solidariteit in de regio.

j

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

k

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

l

min
Besluit

De commissie neemt het memo voor kennisgeving aan.

m

min
Besluit

De commissie neemt het memo voor kennisgeving aan.