Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

AGENDADEEL: Nieuwe behandelvoorstellen

1

min
Besluit

De commissie besluit het Jaarverslag 2019 te bespreken in de volgende vergadering (31 maart).

2

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk naar de raad te sturen.

3

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk naar de raad te sturen.

4

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

5

min
Besluit

De commissie besluit de evaluatie te bespreken in een volgende commissievergadering. De Griffie zal nagaan wat het goede moment is voor deze bespreking.

6

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

7

min
Besluit

De SP heeft een vraag aan het college met betrekking tot het Handhavingsplan (is de privatisering niet duurder dan het in eigen dienst hebben van handhavers?). De commissie zal het antwoord met de commissie delen (via de Griffie). De commissie besluit het stuk door te sturen aan de raad ter kennisname. 

8

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te betrekken bij de bespreking van het burgerinitiatief voor de Berckepoort.

9

min
Besluit

De commissie besluit het memo voor kennisgeving aan te nemen. De commissie vraagt om een evaluatie van de sus-wachten op een nader te bepalen moment.

10

min
Besluit

De commissie besluit de antwoorden voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij de bespreking van het burgerinitiatief Theater Berckepoort.

11

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid aan het college ter beantwoording.

12

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid aan het college ter beantwoording.

13

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid aan het college ter beantwoording.

14

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid aan het college ter beantwoording.

15

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid aan het college ter beantwoording.

16

min
Besluit

De commissie neemt het advies van het college over om geen zienswijze uit te brengen op dit plan (zie agendapunt 5 van deze vergadering) en besluit deze brief met bijlage voor kennisgeving aan te nemen. 

17

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

18

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

19

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

20

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Het onderwerp 5G staat geagendeerd op de termijnagenda bij de adviescommissie Fysiek, mogelijk samen met de commissie Bestuur en middelen.

21

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

22

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter beantwoording in handen te stellen van het college en ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

23

min
Besluit

Deze brief is reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording.

24

min
Besluit

De ChristenUnie/SGP vraagt het college wat de gevolgen zijn voor de Kadernota en stelt voor deze vraag te betrekken bij het gesprek over de Meerjarenbegroting (voorafgaand aan de Kadernota) dat gepland staat voor 21 april.


De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

25

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

26

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de bespreking van het voorstel Theater Berckepoort (burgerinitiatief).

27

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.