Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 7 mei 2020

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.
De ChristenUnie-SGP merkt daarbij op dat de raadsinformatiebrief vermeldt dat het college ‘wil’ dat dit voorjaar zoals gepland met de bouw van de brug wordt gestart. De fractie ziet liever bevestigd dat ‘overeengekomen is dat’ dit voorjaar met de bouw wordt gestart en medio 2021 wordt opgeleverd.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.
Wethouder Van der Linden zegt daarbij toe voor de Kadernota nog zo concreet mogelijk te antwoorden op de aanvullende technische vragen van GroenLinks over een energietransitiefonds voor eigenaren met een smalle beurs

3

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

4

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.
De ChristenUnie-SGP geeft daarbij aan benieuwd te zijn naar hoe (volledig/omvangrijk) het advies zal zijn over afwijking/wijziging van het bestemmingsplan vanwege voorgenomen opsplitsing van bedrijven. 

5

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

6

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

7

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze antwoordbrief voor bespreking te agenderen samen met artikel 40-vragen en moties over het onderwerp zwerfafval die eerder door andere fracties al zijn ingediend. Als politieke vragen worden aangegeven:

- Wat kunnen we nog bereiken met voorlichting om gedragsverandering te bewerkstelligen? (SP)
- Hoe gaan we om met afspraken met HVC? (SP)
- Wat kunnen we naast de schoonaanhanger nog meer doen om zwerfafval tegen te gaan? (Beter voor Dordt)
- Is het gewenst dat er verschillende onderhoudsniveaus worden gehanteerd en wie bepaalt de norm? (GewoonDordt)
- Kunnen we meer duidelijkheid krijgen over handhaving op zwerfafval? (CDA)


 

9

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

10

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

11

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

12

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

13

min
Besluit

De commissie besluit de memo van de portefeuillehouder voor kennisgeving aan te nemen.