Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen (behandelwensen vooraf per e-mail indienen)

a

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel aan te houden omdat het de 'absolute zekerheid' wil dat de nu gevraagde bedragen niet te laag zijn en dat de betrokken vereniging hier achter staan. De wethouder wordt verzocht hier in een memo op te reageren. Met het memo zal de commissie een behandelbesluit nemen. Diverse andere kritische vragen n.a.v. het voorstel bewaart de commissie voor de verwachte sportparkenvisie.

b

min
Besluit

De commissie besluit de RIB te betrekken bij een nader te bepalen themabijeenkomst sociaal domein.

c

min
Besluit

De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de raad.

d

min
Besluit

De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de raad.

e

min
Besluit

De commissie besluit de RIB te agenderen voor bespreking met als politieke vragen: voldoet de geleverde informatie aan wat de raad heeft gevraagd? Hoe beoordeelt de raad de informatie? En als gevolg hiervan: hoe beoordelen fracties het handelen van het college?

f

min
Besluit

De commissie agendeert de RIB ter kennisgeving voor de raad.

g

min
Besluit

De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

i

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

j

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

k

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

l

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel niet te honoreren.

m

min
Besluit

De commissie verzoekt het college de brief te beantwoorden; een afschrift wordt niet gevraagd.

n

min
Besluit

De commissie verzoekt het college de brief te beantwoorden; een afschrift wordt niet gevraagd.

o

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

p

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

q

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

r

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

s

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

t

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan en beschouwt de motie als beantwoord.