Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen (behandelwensen vooraf per e-mail indienen)

Behandelsuggesties verstrekt t/m 18 maart 2020

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

2

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel op een nader te bepalen moment in de commissie te bespreken, voorafgegaan door een sprekersplein. De fractie van Beter voor Dordt verzoekt een concept amendement van die fractie bij de beleidsvisie alvast aan de stukken toe te voegen zodat deze kan worden betrokken bij de inhoudelijke bespreking van de beleidsvisie in de commissie. 

3

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

4

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

5

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

6

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

7

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op een nader te bepalen moment inhoudelijk te bespreken, voorafgegaan door een sprekersplein.

9

min
Besluit

De commissie besluit de afhandeling van deze raadsinformatiebrief in handen te stellen van de commissie Grote Projecten.

10

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

11

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van beantwoording door het college.

12

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van beantwoording door het college.

13

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van beantwoording door het college.

14

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van beantwoording door het college.

15

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van beantwoording door het college.

16

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording van de artikel 40-vragen voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording van de artikel 40-vragen voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording van de artikel 40-vragen voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De commissie neemt de informatiebrief voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De commissie neemt de informatiebrief voor kennisgeving aan. Het onderwerp 'Uitrol 5G' staat al op de termijnagenda van de commissie bij nog te plannen zaken, in afwachting van landelijke ontwikkelingen. 

22

min
Besluit

De commissie neemt de informatiebrief voor kennisgeving aan. Het onderwerp 'Uitrol 5G' staat al op de termijnagenda van de commissie bij nog te plannen zaken, in afwachting van landelijke ontwikkelingen. 

23

min
Besluit

De commissie neemt deze brief op dit moment voor kennisgeving aan en verzoekt deze toe te voegen aan het dossier van het nog te ontvangen raadsvoorstel over het dagrecreatieterrein NDB (voorstel wordt dit voorjaar verwacht).

24

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan. Het is een formeel bezwaarschrift dat door het college moet worden afgehandeld. 

25

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.