Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

b

min
Besluit

De commissie besluit de brieven met betrekking tot de straatnamen ter kennisname aan de raad te sturen. Wel wil de commissie haar teleurstelling overbrengen aan het college dat er bij de nieuwe straatnamen weinig vrouwennamen zijn. Overigens is de commissie blij met de vernoeming van burgemeester Bleeker.

c

min
Besluit

De commissie besluit de brieven met betrekking tot de straatnamen ter kennisname aan de raad te sturen. Wel wil de commissie haar teleurstelling overbrengen aan het college dat er bij de nieuwe straatnamen weinig vrouwennamen zijn. Overigens is de commissie blij met de vernoeming van burgemeester Bleeker.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

e

min
Besluit

De commissie besluit de brieven met betrekking tot de straatnamen ter kennisname aan de raad te sturen. Wel wil de commissie haar teleurstelling overbrengen aan het college dat er bij de nieuwe straatnamen weinig vrouwennamen zijn. Overigens is de commissie blij met de vernoeming van burgemeester Bleeker.

f

min
Besluit

De commissie besluit de brieven met betrekking tot de straatnamen ter kennisname aan de raad te sturen. Wel wil de commissie haar teleurstelling overbrengen aan het college dat er bij de nieuwe straatnamen weinig vrouwennamen zijn. Overigens is de commissie blij met de vernoeming van burgemeester Bleeker.

g

min
Besluit

De commissie besluit de brieven met betrekking tot de straatnamen ter kennisname aan de raad te sturen. Wel wil de commissie haar teleurstelling overbrengen aan het college dat er bij de nieuwe straatnamen weinig vrouwennamen zijn. Overigens is de commissie blij met de vernoeming van burgemeester Bleeker.

h

min
Besluit

De commissie besluit de brieven met betrekking tot de straatnamen ter kennisname aan de raad te sturen. Wel wil de commissie haar teleurstelling overbrengen aan het college dat er bij de nieuwe straatnamen weinig vrouwennamen zijn. Overigens is de commissie blij met de vernoeming van burgemeester Bleeker.

i

min
Besluit

De commissie besluit de brieven met betrekking tot de straatnamen ter kennisname aan de raad te sturen. Wel wil de commissie haar teleurstelling overbrengen aan het college dat er bij de nieuwe straatnamen weinig vrouwennamen zijn. Overigens is de commissie blij met de vernoeming van burgemeester Bleeker.

j

min
Besluit

De commissie besluit de brieven met betrekking tot de straatnamen ter kennisname aan de raad te sturen. Wel wil de commissie haar teleurstelling overbrengen aan het college dat er bij de nieuwe straatnamen weinig vrouwennamen zijn. Overigens is de commissie blij met de vernoeming van burgemeester Bleeker.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

l

min
Besluit

Dit burgerinitiatief is reeds doorgeleid naar het college voor advies.

m

min
Besluit

Deze brief is reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording. De commissie ontvangt graag een afschrift daarvan.

n

min
Besluit

Deze brief is reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording. De commissie ontvangt graag een afschrift daarvan.

o

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisgeving aan te nemen.

p

min
Besluit

De commissie verzoekt het college deze brief te betrekken bij de evaluatie van de viering jaarwisseling.

q

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

r

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk naar de raad te sturen.  

s

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording.

t

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

u

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te bespreken in de volgende commissievergadering. Daarbij zijn volgende vragen geformuleerd (Gewoon Dordt):
- recent heeft de raad 161.000 euro opgehoest als gedeelte van de totale frictiekosten door de fusie van DM en VVV. Er wordt nu bijna een ton gecompenseerd uit de post onvoorzien. Wiens post onvoorzien is dit en hoe is dit sowieso bij evenementen (niet alleen de kerstmarkt dus) etc geregeld?
- waarom is er niet eerder door de organisatie bedacht dat het stevig kan waaien in december en de kramen daar op berekend te laten zijn?
- hoe staat dit soort zaken in de vergunning die evenementen nodig hebben?
- waarom is er een keuze gemaakt de gehele kerstmarkt af te gelasten terwijl de pagodetenten bestand zijn tegen een hogere windsnelheid dan de gewone marktkramen?
- waarom is er niet voor gekozen om gewone kramen op de zondag een plek te geven waar de markt normaal staat en de kramen gezekerd kunnen worden?