Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 6 februari 2020

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit stuk als hamerstuk te agenderen voor een eerstvolgende raadsvergadering.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De verdere aanpak van de aanbevelingen komt terug in het Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030, behoudens de aanpak voor de interne ambtelijke organisatie.

3

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

4

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

5

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording van de vragen voor kennisgeving aan.

6

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording van de vragen voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording van de vragen voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de resultaten van de snelheidsmetingen.

9

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De commissie voegt de brief toe aan de al geplande bespreking over de PFAS-norm.

11

min
Besluit

De commissie voegt de brief toe aan de al geplande bespreking over de PFAS-norm.

12

min
Besluit

De commissie neemt de memo voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De commissie neemt het overzicht voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

15

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

16

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college met het verzoek om de raad een voorstel aan te bieden aangaande het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Het college heeft een dergelijk raadsvoorstel eerder ook al aangekondigd.