Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie verzoekt het college om, samen met de Griffie, een bijgewerkte versie van de bestuurlijke planner naar de raad te sturen.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit punt te bespreken in de volgende commissievergadering.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

d

min
Besluit

De commissie besluit dit punt te bespreken in de volgende commissievergadering. Politieke vragen zijn hoe verhouden zich de reclame-uitingen tot de welstand en worden de reclamemiddelen goed ingezet? (PvdA) En is er een goede balans tussen vrij ondernemerschap en de nieuwe regelgeving? (VVD)

e

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

f

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

g

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze (kort) te agenderen voor de komende commissievergadering met de vraag of dit stuk als hamerstuk door kan naar de raad.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisgeving aan de raad te sturen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisgeving aan de raad te sturen.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en te betrekken bij de bespreking van agendapunt 8.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

o

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van deze brief.

p

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van deze brief. Een aantal fracties (GroenLinks, PvdA) zal de inhoud van de brief meenemen bij de bespreking van de besteding van de Eneco-opbrengsten.

q

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van deze brief. De brief wordt betrokken bij de bespreking van de evaluatie van de Kerstmarkt.