Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 2 april 2020

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.
Het definitieve bestemmingsplan is inmiddels door het college vastgesteld en komt inclusief zienswijzen bij de nieuwe behandelvoorstellen in de commissie van 22 april.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

3

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

4

min
Besluit

Op verzoek van het CDA besluit de commissie de raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen voor 22 april. Politieke vragen daarbij zijn:

- De voortgang vertraagt. Welke interventie is nodig om dat te doorbreken? (CDA)
- In sociale huur segment is afgelopen 2 jaar nul gerealiseerd. Hoe dat met spoed te doorbreken? (CDA)
- Hoe zit het met tempo ontwikkeling Middenzone Gezondheidspark? (CDA)
- Welke belemmeringen ervaart het college bij het tot stand komen van de woningbouwopgave en welke stappen kunnen we als raad daarbij nemen? (VVD)

5

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college,

6

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. Het gebruikersoverleg heeft al aangekondigd in te spreken zodra de Middenzone op de commissieagenda staat.