Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 10 oktober 2019

1

min
Besluit

De commissie besluit de begroting te bespreken in de commissie van 30 oktober.

2

min
Besluit

De commissie heeft geen wensen en/of bedenkingen bij de voorgestelde planner en besluit de raad te adviseren het als hamerstuk te agenderen.

3

min
Besluit

De commissie besluit het raadsvoorstel te bespreken in een gezamenlijke vergadering met de commissie Grote Projecten. Hier is door de commissie Grote Projecten ook om verzocht vanwege de raakvlakken met de woningbouwopgave. Voorziene datum voor de bespreking is woensdag 20 november.

4

min
Besluit

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.

5

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van een antwoord van het college. Daarbij verzoekt de commissie het college de vragen voor 20 november te beantwoorden zodat de antwoorden kunnen worden betrokken bij de behandeling van de lokale woonvisie.

6

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief toe te voegen aan de bespreking van de lokale woonvisie in november.

8

min
Besluit

Op verzoek van het CDA en met steun van Beter voor Dordt en GewoonDordt besluit de commissie de zienswijze te bespreken. Bespreekpunt is de zinsnede over het goederenvervoer die volgens het CDA onvoldoende aansluit bij wat hierover eerder is besproken en besloten.