Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2019.

b

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2019.

c

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2019.

d

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2019.

e

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. Wel wil de commissie spreken over de GR NP Biesbosch met als politieke vragen (VVD): Is de huidige vorm van samenwerking nog wel levensvatbaar? Wat is de toegevoegde waarde van deze gemeenschapelijke regeling naast het beheer door Staatsbosbeheer? De  commissie besluit dit te bespreken samen met het (in juli) door het college toegezegde dekkingsplan voor de begroting van NP De Biesbosch. 

f

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

De commissie stemt in met het niet uitbrengen van een zienswijze. Wel vraagt Beter Voor Dordt een nadere uitleg over de constructie Gevudo/HVC/Netwerk en wat daarbij het aandeel van de gemeente is. De SP stelt hierbij de politieke vraag of wij niet rechtstreeks aandeelhouder moeten worden van HVC. De VVD wil van het college weten wanneer zij het gesprek wil voeren over de "aanpassing van de garantstellingsregeling indachtig de taken die HVC op zich wil nemen en die naar de mening van de gemeente buiten de ballotage-overeenkomst vallen". Bij dit gesprek wil de VVD graag betrekken dat er steeds minder afval verbrand wordt en dat afval wordt geïmporteerd uit Engeland. De commissie besluit beide punten samen te agenderen voor een volgende vergadering.    

h

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk naar de raad te sturen

i

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

l

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.