Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter bespreking door te geleiden naar de Auditcommissie.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. De heer Sleijser (GroenLinks) spreekt zijn teleurstelling uit over het wegvallen van huisvestingsbeleid uit de top 3.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit voor kennisgeving aan te nemen.

d

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. De heer Sleijser vraagt de wethouder of hij een nadere toelichting kan geven op het verzwaard toezicht door de provincie. Is dit een zorgelijk signaal? Moet de raad hier extra op letten?

e

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, en verzoekt het college een antwoord voor te bereiden.

f

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken met de wethouder met als politieke vraag: hoe kunnen we als Dordrecht bijdragen aan een oplossing van dit probleem? (CU/SGP, ondersteund door anderen).

g

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk ter afhandeling in handen te stellen van het college, en ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

h

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie besluit de reactie van het college af te wachten, en neemt deze brief voor kennisgeving aan.