Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Nieuwe behandelvoorstellen verstrekt t/m 7 juni 2018

a

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname te agenderen voor de gemeenteraad.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit punt te agenderen voor de volgende commissievergadering met als vraag aan de burgemeester: hoe gaat de burgemeester de gemaakte afspraken handhaven? (PVV) en als politieke vraag: zijn de gemaakte afspraken voldoende? (VVD).  

d

min
Besluit

De commissie besluit dit punt te agenderen voor de volgende commissievergadering met als vraag aan de burgemeester: hoe gaat de burgemeester de gemaakte afspraken handhaven? (PVV) en als politieke vraag: zijn de gemaakte afspraken voldoende? (VVD).  

e

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

f

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

De commissie verzoekt het college een raadsinformatiebrief op te stellen waarin zij de vraag stelt: geeft dit rapport aanleiding om de Dordtse situatie aan te passen? Ook wil de commissie het rapport van de Rekenkamercommissie over Burgerparticipatie hier bij betrekken.