Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Nieuwe behandelvoorstellen verstrekt t/m 7 juni 2018

a

min
Besluit

De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor bespreking.
Fractie PvdA: kunnen fracties instemmen met de voorgestelde afwijzing?
Fractie GroenLinks: vinden fracties de afwijzing acceptabel terwijl er 180 kinderen op de wachtlijst staan - en is het college bereid een passende oplossing te vinden?


De commissie besluit ook het SIPOR uit te nodigen om in te spreken.

b

min
Besluit

De commissie stuurt de RIB ter kennisname aan de raad.

c

min
Besluit

De commissie agendeert de RIB voor bespreking.
Fractie GroenLinks: voldoen de inspanningen aan de beoogde verwachtingen?
Gewoon Dordt ondersteunt de agendering.
De commissie wil de RIB bespreken bij de voorgenomen halfjaarlijkse terugkoppeling van de wethouder.

d

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

e

min
Besluit

De commissies neemt de vragen voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De commissies neemt de vragen voor kennisgeving aan.

g

min
Besluit

De commissies neemt de vragen voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De commissie stelt de brief in handen van het college voor beantwoording en verzoekt om een afschrift van het antwoord.

i

min
Besluit

De commissie stelt de stukken in handen van de CTOO.

j

min
Besluit

De commissie neemt de stukken voor kennisgeving aan.