Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 7 juni 2018

1

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

2

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks besluit de commissie de raadsinformatiebrief na het zomerreces te bespreken en daarvoor de Omgevingsdienst ZHZ uit te nodigen. Politieke vraag daarbij is in welke mate het jaarprogramma kan bijdragen aan de energietransitie.

3

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

4

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

5

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

6

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de beantwoording van de vragen door het college.

8

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het college en verzoekt om een afschrift van het antwoord.

10

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het college en verzoekt om een afschrift van het antwoord.

11

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het college en verzoekt om een afschrift van het antwoord.

12

min
Besluit

De commissie neemt de aanbiedingsbrief voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het college.

14

min
Besluit

De beantwoording van de vragen door het college wordt voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief en verzoekt het college deze brief mee te nemen bij de samenstelling van de top 20 van meest onveilige verkeerssituaties in Dordrecht.