Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 9 mei 2018

a

min
Besluit

De commissie besluit de kaderbrief in principe te bespreken op 12 juni.

b

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijzen te bespreken op 22 mei. Voorgesteld wordt de zienswijze voor de Dienst Gezondheid en Jeugd te bespreken in de commissie Sociale Leefomgeving.

c

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk als hamerstuk kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

d

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college voor beantwoording.

e

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college voor beantwoording.

f

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college voor beantwoording.

g

min
Besluit

De commissie besluit dit punt ter bespreking te agenderen voor een volgende commissie (6 juni) met als politieke vraag (CU/SGP): Kunnen wij gebieden aanwijzen (woonbuurten) waar dit soort (horeca)activiteiten niet worden toegestaan?

h

min
Besluit

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.
De zienswijze NP De Biesbosch wordt 22 mei besproken (zie behandelvoorstel 2).

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De commissie besluit de concept-jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen en de zienswijze op de begroting en de perspectiefnota te bespreken op 22 mei.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

o

min
Besluit

De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan te nemen.