Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 9 mei 2018

1

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te sturen naar de raad.

2

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel wegens vormfouten niet in behandeling te nemen (en heeft besloten verder te werken met de gecorrigeerde versie).

3

min
Besluit

De commissie besluit de RIB aan te houden totdat meer duidelijk is over wanneer de raad een voorstel krijgt voor het definitief ontwerp en de kosten daarvoor.

4

min
Besluit

FractiesPvdA wil de RIB agenderen met de politieke vraag: in hoeverre voldoet de aanpak van de gemeente Dordrecht, aan de opdracht om per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak te hebben die gedragsverandering stimuleert waarbij de behoefte van de cliënt centraal staat?


BVD en CU/SGP ondersteunen de agendering.

5

min
Besluit

De commissie stuurt de brief ter kennisgeving aan de raad.

6

min
Besluit

De commissie neemt de vragen ter kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De commissie neemt de vragen ter kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De commissie neemt de vragen ter kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording ter kennisgeving aan.

10

min
Besluit

Fractie Gewoon Dordt wil de beantwoording bespreken met de politieke vraag: moet de gemeente niet het goede voorbeeld geven wat betreft de instandhouding van monumentale panden?
D66 steunt de agendering met de vraag: hoe kan de gemeente zorgen voor snelle realisatie?
Agendering krijgt ook steun van GroenLinks.


De commissie stelt voor dat het debat plaatsvindt in Fysiek (vanwege vastgoed) of Bestuur & middelen (vanwege de binnenstad). De griffie verzorgt juiste agendering.


Na overleg op de griffie is het stuk toegewezen aan de commissie Bestuur en Middelen om samen te bespreken met de beantwoording door het college van vragen over geluidsoverlast in de Museumstraat (2161439)

11

min
Besluit

De commissie geeft aan de uiteindelijke concept-zienswijze te willen bespreken, bijvoorbeeld samen met commissie Bestuur & middelen.

12

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wil deze betrekken bij bespreking van de zienswijze op de DG&J-begroting 2019.

13

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wil deze betrekken bij bespreking van de zienswijze op de DG&J-begroting 2019.

14

min
Besluit

De commissie stelt de brief in handen van het college en verzoekt het college om een afschrift van de reactie.