Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

1

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

2

min
Besluit

De commissie besluit de nota Grondbeleid 2018 te bespreken op 22 mei, gezamenlijke met de commissie Fysieke Leefomgeving.

3

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te bespreken (15 mei) met als politieke vragen:
- Wat blijft er nog in Dordrecht achter? en is de gevraagde bijdrage van de gemeente wel nodig?
- Biedt het nu voorliggende voorstel voldoende garanties en houvast dat Yulius kan voldoen aan de financiële afspraken die gemaakt zijn in het verleden mede gelet op de investeringen die zij moeten doen na de verhuizing naar Sliedrecht? 

4

min
Besluit

Beter Voor Dordt heeft nog enkele technische vragen; de commissie besluit dat het stuk als hamerstuk naar de raad kan worden gestuurd.

5

min
Besluit

De commissie besluit de brief te bespreken. De politieke vragen zijn: Worden deze aanpassingen inderdaad ervaren als verbeteringen? En zijn dit de juiste oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten? (GroenLinks)

6

min
Besluit

De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan de raad te sturen.

7

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te bespreken in een volgende commissievergadering met als politieke vraag: is de zichtbaarheid van de handhavers ook in de wijken voldoende gewaarborgd op basis van de wijkspecifieke problemen die daar zijn? (VVD)

8

min
Besluit

De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan de raad te sturen.

9

min
Besluit

De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan de raad te sturen. De commissie zou graag op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken m.b.t. Eneco.

10

min
Besluit

De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan de raad te sturen.

11

min
Besluit

De commissie wil deze evaluatie graag bespreken (uiterlijk op 11 september), GroenLinks formuleert een politieke vraag (wordt nagezonden).

12

min
Besluit

De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan de raad te sturen.

13

min
Besluit

De commissie besluit dit onderwerp te bespreken (22 mei) met als politieke vraag: Welke ruimte heeft de gemeente om nog iets te doen in het toewijzingsbeleid voor statushouders; en maken wij daar gebruik van? (VVD)

14

min
Besluit

De commissie besluit dit onderwerp te bespreken (22 mei) met als politieke vraag: Welke ruimte heeft de gemeente om nog iets te doen in het toewijzingsbeleid voor statushouders; en maken wij daar gebruik van? (VVD)

15

16

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

17

min
Besluit

De commissie stemt in met de reactie.

18

19

min
Besluit

De commissie besluit het Jaarverslag RKC voor kennisgeving aan te nemen.

20

min
Besluit

De commissie zou graag met de Rekenkamercommissie willen spreken over het werkprogramma. De vraag is vooral of de Rekenkamercommissie een werkprogramma zou kunnen aanbieden voor de hele raadsperiode. De politieke vraag luidt: Is de huidige structuur van een jaarlijks werkplan nog realistisch en houdbaar of is het mogelijk is om eventueel werkplan te koppelen aan een raadsperiode met 2 a 3 onderzoeksonderwerpen? (BVD)

21

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

22

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

23

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

24

min
Besluit

De commissie besluit de Griffie te verzoeken om na te gaan of de gemaakte afspraken met de Nationale Ombudsman worden nageleefd.

25

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

26

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

27

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

28

min
Besluit

De commissie besluit de brief voor de Jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen en de Begroting voor advies in handen te stellen van het college. Het advies wordt geagendeerd voor 15 mei, i.v.m. de voortgang van verdere bespreking door het bestuur van Gevudo.