Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 5 april 2018
min
Besluit
De commissie heeft alle nieuwe behandelvoorstellen afgehandeld.

1

min
Besluit

De commissie besluit over dit voorstel op een nader te bepalen moment een sprekersplein te organiseren en het voorstel in de daarop volgende commissievergadering inhoudelijk te bespreken in combinatie met het voorstel over de aanvullende zienswijze '1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring'

2

min
Besluit

De commissie besluit deze aanvullende zienswijze in de commissie te bespreken in combinatie met het vaststellen van het bestemmingsplan '1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring.' 

3

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.

4

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.

5

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel op een nader te bepalen moment in de commissie te bespreken.

6

min
Besluit

De commissie besluit voor de eerstvolgende commissievergadering een sprekersplein te organiseren en het voorstel in de daaropvolgende commissievergadering inhoudelijk te bespreken.

7

min
Besluit

De commissie besluit het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering waarin tevens het bestemmingsplan '1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' en de aanvullende zienswijze '1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' worden geagendeerd.

8

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk op een nader te bepalen moment te bespreken met als politieke vraag of de norm van parkeren op eigen terrein nog van deze tijd is.

9

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.
Tevens verzoekt de commissie, op initiatief van de PvdA, op een nader te bepalen moment een informatieve presentatie in te plannen over de twee City Deal-projecten van het SCORE-project.

10

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

11

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken nadat de raadswerkgroep Omgevingswet en de gemeenteraad hebben gesproken over de kaderstelling rondom de Omgevingsvisie.

12

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken met als politieke vraag of infrastructuur wel moet worden aangelegd als er nog geen duidelijkheid is of en door wie dit gebruikt gaat worden.

13

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

14

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

15

min
Besluit

De commissie besluit de agendering van dit voorstel aan te houden tot het agendadeel van 15 mei in verband met vragen van de CU-SGP-fractie die nog moeten worden beantwoord.

16

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

17

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk op een nader te bepalen moment te bespreken.

18

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel niet te bespreken en het geactualiseerde raadsvoorstel af te wachten.

19

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

20

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen en de inhoud te betrekken bij de bespreking van het geactualiseerde raadsvoorstel over de toekomstige huisvesting/herinrichting Spuiboulevard.

21

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen en de inhoud te betrekken bij de bespreking van het geactualiseerde raadsvoorstel over de toekomstige huisvesting/herinrichting Spuiboulevard.

22

min
Besluit

De commissie besluit de eventuele agendering van deze raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van de beantwoording van vragen van de VVD-fractie.

23

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief op een nader te bepalen moment te bespreken met als politieke vraag welke concrete stappen er gezet gaan worden om het doel van de samenwerkingsovereenkomst te realiseren en hoe dat kan worden versneld.

24

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief te bespreken op een nader te bepalen moment, eventueel in combinatie mat andere vraagstukken rondom de N3 zoals geluidshinder.

25

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief te bespreken op een nader te bepalen moment.

26

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

27

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

28

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen en de brief te betrekken bij de eerstvolgende commissiebespreking van de stand van zaken in het dossier Chemours/Dupont.

29

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

30

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

31

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

32

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

33

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

34

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

35

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

36

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

37

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

38

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

39

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief op een nader te bepalen moment te bespreken in combinatie met de raadsinformatiebrief inzake de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 (RIS-dossier 2116336)

40

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief te bespreken op een nader te bepalen moment, eventueel in combinatie mat andere vraagstukken rondom de A16/N3/spoor zoals externe veiligheid.

41

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

42

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief en zal deze betrekken bij de eerstvolgende commissiebespreking van de stand van zaken in het dossier Chemours/Dupont.

43

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

44

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

45

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

46

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

47

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

48

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

49

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

50

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

51

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

52

min
Besluit

De commissie neemt de brief met de beantwoording van de vragen door het college voor kennisgeving aan en zal deze betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de windturbine op Duivelseiland.

53

min
Besluit

De commissie neemt de brief met de beantwoording van de vragen door het college voor kennisgeving aan.

54

min
Besluit

De commissie neemt de brief met de beantwoording van de vragen door het college voor kennisgeving aan.

55

min
Besluit

De commissie neemt de brief met de beantwoording van de vragen door het college voor kennisgeving aan.

56

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

57

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

58

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan en verzoekt om het ontvangen van de meest recente rapportage over voertuigsnelheden in Dordrecht. 

59

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

60

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

61

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

62

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

63

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief en verzoekt om bespreking van het onderwerp 'parkeervergunningsysteem Groenedijk' in het geval dat het college niet voornemens is opnieuw een draagvlakonderzoek te doen.

64

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

65

min
Besluit

De commissie neemt de introductiebrief voor kennisgeving aan.

66

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.

67

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief en zal deze betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de windturbine op Duivelseiland.

68

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.

69

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.

70

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.

71

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.

72

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.

73

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.

74

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.

75

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt het college een afschrift van het antwoord te ontvangen.

76

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

77

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

78

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

79

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

80

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

81

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

82

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

83

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

84

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

85

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

86

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

87

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

88

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

89

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

90

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.