Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit deze verordening te betrekken bij de behandeling van de Begroting en na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit plan als hamerstuk te agenderen voor de raad.

c

min
Besluit

De commissie besluit de Burap te bespreken in de commissie Bestuur en middelen van 10 oktober, na de beantwoording van de technische vragen.

d

min
Besluit

De commissie besluit de verzamelwijziging als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 26 september 2017. D66 heeft nog wel technische vragen, de antwoorden zullen worden betrokken bij de bespreking van de Burap.

e

min
Besluit

de commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de Begroting en na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

f

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de Begroting en na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

g

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

h

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raad.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen. De commissie geeft aan het Reclamebeleid te zijner tijd wel te willen bespreken met als politieke vraag: kunnen wij ons vinden in de kaders die ten aanzien van dit beleid gesteld worden? (CDA)

l

min
Besluit

Deze brief is reeds ter beantwoording doorgeleid naar het college.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud zo u wenst te betrekken bij de bespreking van Aandeelhouderschap Eneco (Risnr. 2000686)

o

min
Besluit

De commissie neemt met vreugde kennis van deze brief.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissies Fysieke Leefomgeving en Bestuur en Middelen ontvangen graag een afschrift van die beantwoording.

q

min
Besluit

De commissie besluit dit rapport eerst de verkennende bespreking in de Auditcommissie af te wachten.