Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie agendeert het voorstel voor bespreking. VVD formuleert een politieke vraag (en CU/SGP ondersteunt): wat heeft het college gedaan om samenwerking tussen de inschrijvende partijen te bewerkstelligen? De commissie besluit de inschrijvende partijen uit te nodigen om hun aanvraag toe te lichten.

b

min
Besluit

De commissie agendeert het voorstel voor bespreking.
PvdA: wat wordt in het stuk bedoeld met 'exploitatie van andere zwembaden in de stad' en hoe staat het ervoor met deze exploitatie?
VVD: gaat de Sportboulevard een sterke bijdrage leveren aan de sportbeleving in Dordrecht en worden de juiste keuzes gemaakt in de genoemde samenwerkingsagenda?
D66: wat vinden we van de zomersluiting, ja of nee?
GroenLinks vraagt om meer informatie over 'veiligheid' bij deze evaluatie.

c

min
Besluit

Fracties Pvda, BVD en GroenLinks vragen om bespreking.

d

min
Besluit

Fracties willen de brief betrekken bij bespreking van de evaluatie van de Sportboulevard.

e

min
Besluit

De commissie is nog niet overtuigd van het standpunt van het college dat een RIB afdoende is. De commissie besluit in gesprek te gaan met de wethouder hierover. Dit is dus een procedure-gesprek, niet inhoudelijk.

f

min
Besluit

De commissie agendeert de RIB met de volgende politieke vragen:
PvdA: wat zijn de opvangmogelijkheden voor deze mensen?
D66: wat is de positie en rol van naasten van deze mensen?

g

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

i

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

j

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

k

min
Besluit

De commissie stelt de brief in handen van het college en verzoekt om een afschrift van de beantwoording.

l

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

m

min
Besluit

De commissie stelt de brief in handen van het college en wil de concept-brief bespreken in de commissie. Hiervoor wil de commissie dan ook Stichting Humanitas uitnodigen. Met de inhoudelijke vragen:
- wat gaat het gemeentelijk beleid worden?
- in welke mate doet het probleem zich voor in Dordrecht?
- kan er een korte update van eerder onderzoek komen, naar wat er bekend is over de problematiek?

n

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. De commissie constateert dat de raad diezelfde avond een thema-avond heeft. De griffie zal Syndion hierover informeren.

o

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

p

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze te agenderen.