Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie agendeert de startnotitie. Algemeen gedeelde politieke vraag: kan de commissie instemmen met het voorgestelde besluit?

b

min
Besluit

De commissie agendeert de startnotitie. Algemeen gedeelde politieke vraag: kan de commissie instemmen met het voorgestelde besluit?

c

min
Besluit

De commissie besluit de RIB te betrekken bij de themabijeenkomst discriminatie op 30 mei.

d

min
Besluit

De commissie besluit de RIB niet in behandeling te nemen. De commissie verzoekt het college om een raadsvoorstel omdat er nieuw beleid in staat aangekondigd.

e

min
Besluit

De commissie besluit de RIB te agenderen.
GroenLinks formuleert de politieke vraag, ondersteund door PvdA: is het niet beter om de partners meerjarige subsidie te verstrekken in plaats van jaarlijkse? 

f

min
Besluit

De commissie neemt de memo voor kennisgeving aan.

g

min
Besluit

De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan, en vraagt het college om de commissie op de hoogte te houden van de vorderingen vanwege de aanstaande deadline van 17 juni.

i

min
Besluit

Deze commissie besluit de brief door te geleiden naar het college, ten behoeve van het op te stellen raadsvoorstel hieromtrent.
De commissie doet de suggestie om het uiteindelijke raadsvoorstel te betrekken bij de behandeling van het dossier 'doordecentralisatie onderwijshuisvesting' in de commissie Bestuur & Middelen.

j

min
Besluit

De commissie besluit de vragen door te geleiden naar het college voor beantwoording.