Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 24 mei 2017

1

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017.

2

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te bepreken in haar vergadering van 20 juni 2017.

3

min
Besluit

Op verzoek van Beter voor Dordt en VVD wordt het voorstel geagendeerd voor een vergadering na het zomerreces. De politieke vraag is: Wat is het effect van de molens voor de bedrijfsomgeving en is dat acceptabel?

4

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017.

5

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017. VVD geeft aan met een stemverklaring te komen.

6

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te bepreken in haar vergadering van 20 juni 2017 en hierbij behandelvoorstel 31 (brief met opmerkingen n.a.v. gunning) te betrekken.

7

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel te agenderen voor behandeling na het zomerreces. De commissie wil aan het voorstel twee varianten toegevoegd zien. Een minimale uitvoering die ervoor zorgt dat financiën lager uitvallen en een variant als niets aan brug wordt gedaan.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017.

9

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017 en de brief toe te voegen aan het verzameldossier Dupont/Chemours.

10

min
Besluit

De commissie vindt de verhoging van bouwhoogte dermate politiek gevoelig dat het onderwerp breder besproken dient te worden dan het via een RIB wijzen op de wijzigingsbevoegheid van het college. De RIB wordt ter bespreking geagendeerd voor 20 juni 2017.

11

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017.

12

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017.

13

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017.

14

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017.

15

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017.

16

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 20 juni 2017 en de brief toe te voegen aan het verzameldossier Biesbosch.

17

min
Besluit

Deze vragen zijn doorgeleid naar het college voor beantwoording. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

18

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en toe te voegen aan het dossier Woonvisie.

19

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij het nog te agenderen onderwerp digitaal parkeren.

20

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij het nog te agenderen onderwerp digitaal parkeren.

21

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

22

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij het nog te agenderen onderwerp digitaal parkeren.

23

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en toe te voegen aan het dossier Du-Do.

24

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en toe te voegen aan het dossier Du-Do.

25

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

26

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

27

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord. Naar aanleiding van de brief vraagt BVD wanneer zij antwoordt krijgt op de schriftelijke vragen over dit onderwerp.

28

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

29

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

30

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

31

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord. De commissie besluit deze brief eveneens te betrekken bij het behandelen van behandelvoorstel 3 (kredietaanvraag Regiokantoor).

32

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

33

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

34

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

35

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van de griffier en toe te voegen aan het dossier Du-Do.

36

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

37

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

38

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

39

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van het jaarverslag. Op een nader moment wil de commissie in gesprek met de welstands- en monumentencommissie. Punt van aandacht daarbij is het laat verschijnen van het jaarverslag.

40

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

41

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

42

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

43

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

44

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.