Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie heeft vragen bij de duur van de geheimhouding van dit stuk. De commissie besluit deze brief te agenderen voor de commissievergadering van 16 (of 23) mei. Op dat moment is de geheimhouding niet meer van toepassing. De commissie wil zich daarbij richten op de oplossingsrichtingen voor het in de brief geschetste vraagstuk.

b

min
Besluit

De commissie besluit de brief over het uitvoeringsplan handhaving te bespreken in een volgende commissievergadering. Politieke vragen zijn: Op welke manier kunnen wij als raad invloed uitoefenen op de speerpunten en kunnen wij zelf ook speerpunten aandragen? (BVD), Is er m.b.t. handhaving de juiste balans tussen de binnenstad en overige wijken? (CDA), worden de goede keuzes gemaakt als we kijken naar wensen van bewoners? (SP). 

c

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

e

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan de raad te sturen. De SP geeft aan hierbij een verklaring af te leggen.

f

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan de raad te sturen. De brief wordt besproken in de Auditcommissie van 10 mei.

g

min
Besluit

De commissie besluit de brief en antwoorden ter kennisgeving aan te nemen.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college voor advies.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het Jaarverslag 2016 van de Rekenkamercommissie.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze stukken voor advies op de zienswijze door te geleiden naar het college en de overige stukken voor kennisgeving aan te nemen.