Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 13 april

1

min
Besluit

De commissie besluit om dit voorstel i.c.m. de raadsinformatiebrief over dit onderwerp (ris 1860790) te bespreken in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 23 mei.

2

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 9 mei 2017.

3

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 9 mei 2017.


Naar aanleiding van het raadsvoorstel merkt BvD op dat zich 51 kandidaten hebben gemeld voor de vacature van burgerlid. Graag wil de partij helderheid hebben of het in het kader van burgerparticipatie niet mogelijk is om een tweede burgerlid toe te laten. De griffie gaat dit na. Eveneens naar aanleiding van het raadsvoorstel wil PvdA weten waarom op een onderdeel van het voorstel geheimhouding wordt opgelegd. Het is een openbare functie, maar de achtergrond van deze personen mag niet openbaar worden gemaakt. De griffie gaat dit na.

4

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 9 mei 2017. De PvdA overweegt een amendement in te dienen over de hard stenen paaltjes en de hoeveelheid borden die worden voorgesteld. Zij zal daarover de raad vroegtijdig informeren.

5

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 9 mei 2017. D66 en GroenLinks geven aan met een stemverklaring te komen.

6

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 9 mei 2017.

7

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van de raadsinformatiebrief, deze toe te voegen aan het dossier DuPoint/Chemours en dit dossier te betrekken bij de bijeenkomst op 16 mei.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 9 mei 2017.

9

min
Besluit

Deze vragen zijn doorgeleid naar het college voor beantwoording. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

10

min
Besluit

Op initiatief van VSP, CDA en PvdA besluit de commissie de beantwoording te agenderen voor een commissievergadering. De politieke vraag is of de getroffen voorzieningen voldoende zijn voor ouderen.

11

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

12

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. In tegenstelling tot het door wethouder Van der Linden voorgestelde moment van nader informeren (vierde kwartaal 2017) besluit de commissie dat zij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk oktober 2017 nader geïnformeerd willen worden. De griffie zal dit doorgeven.

13

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

14

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en deze te betrekken bij de volgende behandeling van het Grondstoffenbeleidsplan.

15

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college en deze te betrekken bij de behandeling van de lokale uitvoeringsparagraaf van de regionale woonvisie.

16

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

17

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord. De commissie dringt aan op een snelle reactie, zodat de commissie het onderwerp kan bespreken.

18

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

19

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

20

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

21

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord. De commissie verzoekt het college in lijn met de recente gedachtewisseling (motie rookoverlast van GroenLinks) in de raad te reageren.

22

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord. De commissie verzoekt het college om in de beantwoording duidelijkheid te geven over het tijdspad.

23

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

24

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

25

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

26

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

27

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

28

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

29

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

30

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

31

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

32

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

33

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

34

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

35

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

36

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

37

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

38

min
Besluit

-

39

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

40

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

41

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

42

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

43

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

44

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

45

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

46

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

47

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

48

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.