Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 9 februari 2017

1

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

2

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

3

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

4

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

5

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

6

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017 en toe te voegen aan het verzameldossier Veiligheid op het Spoor. D66 en VVD vinden het daarbij van belang te horen te krijgen welke knelpunten hierna nog zijn en nog niet worden opgepakt.

7

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

8

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

9

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

10

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op 21 maart. De bewoonster zal worden uitgenodigd voor deze avond. De projectleider zal worden uitgenodigd om een korte presentatie te houden. CDA vraagt of Prins Hendrikbrug integraal deel gaat uitmaken van het project? D66 geeft aan dat melding wordt gedaan van scope wijzigingen, maar dat de financiering wordt betrokken bij kadernota 2018. Kan dat niet worden versneld?

11

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

12

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

13

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief, op verzoek van Beter voor Dordt en D66, te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. Het project is te groot om niet te behandelen. Daarnaast geeft D66 aan dat de voorgestelde bocht voor de landbouwweg niet doorgaat. Hoe moet dat nu verder met de landbouwweg? CU/SGP geeft aan dat wethouder Mos een marketingplan heeft toegezegd. Dit moet betrokken worden bij de behandeling van het onderwerp.

14

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017.

15

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 14 maart 2017. GroenLinks heeft verzocht om opmerkingen en bezwaren van omwonenden en insprekers mee te nemen in het vervolgproces.

16

min
Besluit

Deze vragen zijn doorgeleid naar het college voor beantwoording.

17

min
Besluit

Deze vragen zijn doorgeleid naar het college voor beantwoording.

18

min
Besluit

Deze vragen zijn doorgeleid naar het college voor beantwoording.

19

min
Besluit

Deze vragen zijn doorgeleid naar het college voor beantwoording. VVD heeft verzocht om de reactie van de heer T. Blom op handhavingsbeleid Iroko e.o. (1878453/behandelvoorstel 34) te betrekken bij deze vragen. Ook wordt het college verzocht om op korte termijn in gesprek te gaan de bewoners van de wijk. PvdA verzoekt om indien nodig een sprekersplein te organiseren. Bij de volgende agendabepaling op 21 maart zal hier bij worden stilgestaan.

20

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

21

min
Besluit

De commissie besluit het burgerinitiatief 'inrichting Indische buurt als woonerf' ter advisering in handen te stellen van het college. Conform de verordening Burgerinitiatief heeft het college een termijn van vier weken om tot een reactie te komen. Parallel aan deze periode zal getoetst worden of het initiatief voldoet aan de gestelde eisen. Na ontvangst van het advies wordt het voorstel geagendeerd voor een inhoudelijk bespreking in de commissie.

22

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. CU/SGP wil graag een reactie van het college over het akoestisch rapport. De wethouder geeft aan te komen met een reactie. Na binnenkomst van deze reactie wil de commissie op verzoek van Beter voor Dordt, VVD, PvdA en D66 dit agendapunt (samen met de brieven van omwonenden) bespreken.

23

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

24

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

25

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord. Deze brief en het antwoord zullen worden betrokken bij de behandeling van het Grondstoffenbeleidsplan op 14 maart.

26

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.

27

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

28

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

29

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

30

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

31

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

32

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

33

min
Besluit

De commissie besluit om dit rapport te betrekken bij scope en aanpak N3. Hierover zal in de commissie een presentatie worden gehouden en zal het onderwerp verder worden besproken.

34

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord. Deze brief en het antwoord zullen worden betrokken bij de eventuele behandeling van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie VVD over Voldoende parkeerplek in de straat (1877698/behandelvoorstel 10).