Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken woensdag 8 februari 2017

Lijst ingekomen stukken

1

Deze brief wordt is op verzoek van de fracties D66 en PvdA doorgeleid naar de Auditcommissie. U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met het conceptantwoord.

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en stemt in met de door het college voorgestelde reactie.
Fractie D66 geeft aan het onderwerp precariobelasting graag te willen blijven volgen in de auditcommissie.

2

U wordt geadviseerd de stukken voor kennisgeving aan te nemen. De gemeente Dordrecht en haar belangrijkste verbonden partijen hebben de accountantscontrole bewust gezamenlijk aanbesteed uit oogpunt van efficiëntie.  

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.