Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De raad heeft inmiddels antwoord ontvangen op deze vragen.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze brief plaatsen op de voorraadlijst van de commissie. De antwoorden worden betrokken bij de bespreking van de verwachte rapportage over locaties voor coffeeshops buiten de binnenstad.

c

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

d

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

e

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

f

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

g

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken in de commissie Bestuur en Middelen met als politieke vraag: voor speeltuinen en scouting lijkt dit een structurele oplossing, maar is de afbouwregeling en verenigingsondersteuning voldoende om de door hen aangedragen knelpunten op te lossen?

h

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

i

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

j

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

k

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

l

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname door te geleiden naar de gemeenteraad van 20 december. De heren Reumers en Wagemakers zullen een bijeenkomst organiseren voor alle raads- en commissieleden over dit onderwerp (31 januari).

n

min
Besluit

De commissie stelt voor deze brief te bespreken in de commissie Bestuur en Middelen met als politieke vragen: hebben we de informatieveiligheid en de governance goed ingericht? Welke rol neemt het college over dit onderwerp? In welke situaties is afstemming met de raad noodzakelijk en hoe organiseren we dat?

o

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 december 2016.

p

min
Besluit

De commissie wil graag een verslag ontvangen van de bespreking over kleine subsidies die heeft plaatsgevonden tijdens het EK Korfbal. Dit verzoek wordt aan de wethouder meegegeven. De commissie adviseert de brief ter kennisgeving naar de raad van 20 december 2016 te sturen.

q

min
Besluit

De commissie wil n.a.v. de evaluatie IVP in de commissie Bestuur en Middelen in het eerste kwartaal van 2017 spreken over enkele aandachtspunten t.a.v. de horeca en ondernemerschap in de Binnenstad.

r

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 december 2016.

s

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

t

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Met complimenten aan de gemeentesecretaris voor de discussie in de Drechtraad.

u

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

v

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

w

min
Besluit

De commissie besluit deze brief om advies in handen te stellen van het college. De commissie wil dit advies koppelen aan het dossier 'Geen nieuwe coffeeshops in de Dordtse Binnenstad' (motie BVD/CDA).