Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 8 december 2016

a

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving door te geleiden naar de raad.

c

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving door te geleiden naar de raad.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

e

min
Besluit

Op voorstel van de fractie PvdA, CU/SGP en SP wordt dit raadsvoorstel geagendeerd voor een bespreking in de commissie. Deze fracties willen graag meer duidelijkheid over de inrichting van het gebied. De commissie gaat in op het aanbod van de ambtelijke organisatie om hier een toelichting op te geven.

f

min
Besluit

Op voorstel van de fracties VVD en SP wordt deze raadsinformatiebrief geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De politieke vraag daarbij is: is de voorgestelde verhoging van de tarieven verstandig? Is er een betere systematiek denkbaar dan de huidige systematiek waarin de tarieven jaarlijks worden vastgesteld? De suggestie van het CDA om deze vraag breed op te pakken wordt niet door de commissie gesteund.

g

min
Besluit

Op voorstel van de fracties BVD en PvdA wordt deze raadsinformatiebrief geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De fractie BVD wil in de commissie graag haar zorgen delen en aandacht vragen voor de risico's die de gemeente inhoudelijk en financieel loopt als gevolg van de ingediende bezwaren.

h

min
Besluit

Op voorstel van de fracties BVD, VSP en SP wordt dit raadsvoorstel geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De commissie wil insprekers de mogelijkheid bieden om op dit voorstel te reageren. Daarnaast wil de fractie BVD met de commissie van gedachte wisselen over de veiligheidsrisico's die dit voorstel met zich meebrengt.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op verzoek van de fracties GroenLinks en PvdA te agenderen voor een bespreking in de vergadering van de commissie. De politieke vraag richt zich daarbij op de wenselijkheid van meer openbare toiletvoorzieningen buiten het centrum.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie verzoekt op een kopie van het antwoord.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op verzoek van de fracties D66 en SP te agenderen voor een bespreking in de commissie. De fractie D66 heeft behoefte aan stukje kaderstelling door de raad op dit punt en wil graag de situatie bij station Stadspolders hierbij betrekken.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Wel zal de fractie PvdA een technische vraag stellen aan wethouder Sleeking over het aantal geplande schepen.

o

min
Besluit

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college voor beantwoording.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving door te geleiden naar de raad.

q

min
Besluit

De commissie besluit deze antwoorden  op verzoek van de fracties GroenLinks en PvdA in combinatie met de brief onder w. (RIS 1813734) te agenderen voor een bespreking in de vergadering van de commissie. Tijdens deze bespreking staat de toekomst van de opstellocatie centraal.

r

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

s

min
Besluit

De commissie besluit de brief toe te voegen aan het verzameldossier Veiligheid op het Spoor en op verzoek van de fracties VVD en D66 het onderwerp te agenderen voor een themabijeenkomst.

t

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te plaatsen op de open voorraadlijst. Wethouder Vd Linden zal de commissie informeren over de afsluiting van de Kilweg en de voorgestelde maatregelen van de politie. Daarnaast zal hij het verslag van het gesprek met de bewoners toesturen.

u

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatie te betrekken bij de eerstvolgende bespreking van het wegen onderhoudsprogramma.

v

min
Besluit

De fracties CU/SGP en PvdA zouden in de commissie graag een keer geïnformeerd worden over het onderwerp buitendijkse waterveiligheid. De fracties zullen nog met een politieke vraag, danwel een meer specifieke informatiebehoefte komen. Tot die tijd wordt de RIB op de voorraadlijst geplaatst.

w

min
Besluit

De commissie besluit deze antwoorden  op verzoek van de fracties GroenLinks en PvdA in combinatie met de brief onder q. (RIS 1816869) te agenderen voor een bespreking in de vergadering van de commissie. Tijdens deze bespreking staat de toekomst van de opstellocatie centraal

x

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving door te geleiden naar de raad en toe te voegen aan het verzameldossier Dupont/Chemours.

y

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

z

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

aa

min
Besluit

De commissie besluit deze zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan

ab

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.