Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 9 februari 2010

 

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder n., p., r. en u. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR , PARTICIPATIE en DIENSTVERLENING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

a

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

FINANCI√čN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

b

min
Besluit
Doorgeleiden naar het college van burgemeester en wethouders voor beantwoording op de gebruikelijke wijze.
U wordt voorgesteld de onder b. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en Wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

c

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.
U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

d

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

ONDERNEMERSCHAP EN BEREIKBAARHEID

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

e

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de onder e. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

f

min
Besluit
Brief in handen stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

g

min
Besluit
Brief in handen stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

h

min
Besluit
Mevrouw Kuhlemeijer merkt op dat de genoemde lijst ontbreekt (red. lijst is te vinden in het raadinformatiesysteem). Brieven in handen stellen van het college, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

i

min
Besluit
Mevrouw Kuhlemeijer merkt op dat de genoemde lijst ontbreekt (red. lijst is te vinden in het raadinformatiesysteem). Brieven in handen stellen van het college, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.
U wordt voorgesteld de onder f. t/m i. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van de betreffende ontwerpbestemmingsplannen.

j

min
Besluit
Voor kennnisgeving aangenomen

k

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

l

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

m

U wordt voorgesteld de onder j. t/m m. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

n

min
Besluit
Ter afhandeling in handen van het college. Een afschrift van het antwoord wordt aan de raad gestuurd.

o

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar het college van burgemeester en wethouders.
U wordt voorgesteld de onder n. en o. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

WERK EN SCHOLING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

p

min
Besluit
Op verzoek van de fracties van GroenLinks en Beter voor Dordt wordt een afschrift van het antwoord naar deze fracties gestuurd. De heer Sleeking verzoek deze beantwoording te betrekken bij de beantwoording van de art. 40 vragen over ditzelfde onderwerp.
U wordt voorgesteld de onder p. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

q

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de onder q. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

WONEN EN LEEFBAARHEID

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

r

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders. Een afschrift van het antwoord wordt aan de raad gestuurd.

s

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

t

Deze brief ligt voor u ter inzage op de griffie
min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

u

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders. Een afschrift van het antwoord wordt naar de fracties van Beter voor Dordt en Eco-Dordt/D66 gestuurd.
U wordt voorgesteld de onder r. t/m u. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

OVERIGE

v

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de onder v. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de griffier, Mr. M. van Hall