Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 15 september 2016

a

min
Besluit

De commissie neemt deze beantwoordingsbrief voor kennisgeving aan.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op voorstel van de fracties GroenLinks, CU/SGP, CDA en D66 te agenderen voor een bespreking in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving. De politieke vragen zijn: zijn de Europese normen de juisten normen om mee te rekenen? Hoe vordert het gesprek met Rijkswaterstaat over de N3? Welke aanvullende maatregelen is het college voornemens te treffen? Is er een plan van aanpak voor de periode tot 2020? De fractie CU/SGP geeft dat er met de wethouder al contact is geweest over de gesprekken die worden gevoerd met Rijkswaterstaat.

c

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

d

min
Besluit

Deze vragen ex art. 40 RvO zijn doorgeleid naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen

e

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie ontvangt graag een kopie van het antwoord.

f

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Het verzoek van de fractie CDA om de brief te bespreken krijgt geen steun.

g

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatie te betrekken bij de bespreking over duurzaamheid in de commissie fysieke leefomgeving op 11 oktober 2016.

h

min
Besluit

De commissie neemt deze beantwoordingsbrief voor kennisgeving aan.

i

min
Besluit

Deze vragen ex art. 40 RvO zijn doorgeleid naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen

j

min
Besluit

De commissie neemt deze beantwoordingsbrief voor kennisgeving aan.

k

min
Besluit

De commissie neemt deze beantwoordingsbrief voor kennisgeving aan. De antwoorden worden toegevoegd aan het dossier veiligheid op het spoor. Meerdere fracties zullen nog vervolgvragen stellen. Zodra deze beschikbaar zijn zal het voorstel worden gedaan om het onderwerp te bespreken.

l

min
Besluit

De commissie neemt deze beantwoordingsbrief voor kennisgeving aan. De commissie verzoekt de wethouder om de commissie actief te informeren als voortgang te melden valt.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op voorstel van de fractie CDA en met steun van de fractie D66 te agenderen voor een bespreking in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving. De politieke vraag luidt: welke acties gaat het college nemen om te zorgen dat het zware verkeer uit de binnenstad wordt geweerd?

n

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 oktober 2016

o

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 oktober 2016

p

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 oktober 2016

q

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op 11 oktober 2016. De politieke vragen luiden: is opheffen van station Zuid niet een betere oplossing om de intercitystatus van het centraal station te regelen? Wat is de impact van de voorgestelde keuze op de ontwikkeling van Amstelwijck?

r

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een informatieve bespreking in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op 11 oktober 2016.

s

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.