Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Besluitenlijst van de lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 26 januari 2010

 

Klik hier voor geluidsfragment
min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder c. t/m f. en k. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR , PARTICIPATIE en DIENSTVERLENING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

b

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

c

Deze brief ligt voor u ter inzage op de griffie
min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord, tevens zal de publicatie over herziening horecabeleid in de Stem van Dordt alsnog worden verspreid.
U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FINANCIËN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

d

De vertrouwelijke bijlagen liggen voor u ter inzage op de griffie.
min
Besluit
De raad besluit de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de Agendacommissie ter bespreking in een Adviescommissie.
U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, met de mogelijkheid eventuele vragen te stellen in de collegecarrousel.

ONDERNEMERSCHAP EN BEREIKBAARHEID

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

e

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders. Tevens zal een afschrift van het antwoord naar de raad worden verstuurd.
U wordt voorgesteld de onder e. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

f

Deze brief ligt voor u ter inzage op de griffie
min
Besluit
(Na overleg is bepaald dat deze brief als zienswijze zal worden behandeld). Doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders en betrekken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.
U wordt voorgesteld de onder f. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

g

min
Besluit
Doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders en betrekken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

h

min
Besluit
Doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders en betrekken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.
U wordt voorgesteld de onder g. en h. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van de betreffende ontwerpbestemmingsplannen.

i

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en desgewenst te zijner tijd te betrekken bij de behandeling van de integrale notitie over de brand in het VTC.

SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

j

min
Besluit
Ter beantwoording doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.
U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

k

min
Besluit
De raad besluit deze raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie Beter voor Dordt door te geleiden naar de Agendacommissie ter bespreking in een Adviescommissie.
U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, met de mogelijkheid eventuele vragen te stellen in de collegecarrousel.

WERK EN SCHOLING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

l

min
Besluit
Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.
U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

WONEN EN LEEFBAARHEID

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

m

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder m. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de griffier, Mevr. mr. M. van Hall