Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties vertrekt t/m 16 juni 2016

a

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. D66 zal nog wel een vraag stellen aan het college over de brief en desgewenst in de raad een opmerking maken. De fractie CDA merkt op dat de problematiek een hogere frequentie van informatievoorziening en bespreking rechtvaardigt. De brief wordt toegevoegd aan het verzameldossier.

b

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De fractie PvdA verzoekt om de vervolgrapportage (haalbaarheidsonderzoek) door te sturen naar de raad.

c

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De fracties VVD en PvdA zullen per mail nog een technische vraag stellen aan het college.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie D66 te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De fractie wil doorpraten over de gegevens uit de geheime bijlage die betrekking hebben op het Gezondheidspark, Stadswerven en Parkeren. De fracties VVD, CDA en PvdA steunen dit verzoek.

e

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De fractie PvdA verzoekt het antwoord van minister Asscher door te sturen naar de raad.

f

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de beantwoordingsbrief. De antwoordbrief is tevens als bijlage bijgevoegd bij de RIB over PFOA die op 23 juni in de extra commissieavond wordt besproken.

g

min
Besluit

De commissie besluit deze antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een bespreking in de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving. Stadsbeheer krijgt in die vergadering de gelegenheid om de uitkomsten van het onderzoek te presenteren. Daarna is er ruimte voor een inhoudelijk debat.

i

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatie te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De commissie wil deze bespreking niet combineren met de geplande themabijeenkomst over water en duurzaamheidsinitiatieven.

k

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De commissie zal het onderwerp PALT-afspraken in het najaar bespreken als de raad gevraagd zal worden een besluit te nemen over de woningvoorraad.

l

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad dit raadsvoorstel als hamerstuk vast te stellen.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling te stellen in handen van het college. De brief wordt toegevoegd aan het verzameldossier.

n

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de fractie BVD dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De VVD stelt de vraag of dit een structureel duurzame oplossing is? De fractie BVD stelt de vraag hoe de gemeentelijke overheid hierbij betrokken moeten blijven.

o

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling te stellen in handen van het college. De brief wordt toegevoegd aan het verzameldossier. De commissie verzoekt om een kopie van het antwoord.