Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 4 februari 2016

a

min
Besluit

De commissie besluit de RIB op verzoek van de fracties GroenLinks en PvdA te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De fractie vindt dat in de brief vooral wordt ingegaan op wat al gebeurt en onvoldoende is uitgewerkt wat nog meer zou kunnen.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te betrekken bij de bespreking van het onderwerp PFOA. De fractie D66 wil graag weten waarom de locatie van Evides niet in het saneringsprogramma is opgenomen. De commissie besluit tot een thema-avond danwel geclusterde bespreking van alle brieven en voorstellen op een moment dat ook de uitkomsten van het RIVM onderzoek bekend zijn. Als een behandeling van het raadsvoorstel niet kan wachten tot april / mei, zal het separaat besproken worden in een bespreekraad.
NB: de commissie heeft op 8 maart 2016 -nav een memo van wethouder Van der Linden- besloten dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 29 maart 2016.


 

c

min
Besluit

De commissie besluit de vragen door te geleiden naar het college en vraagt om een afschrift van beantwoordingsbrief. De antwoorden zullen betrokken worden bij de bespreking van het onderwerp PFOA. De commissie besluit tot een thema-avond danwel geclusterde bespreking van alle brieven en voorstellen op een moment dat ook de uitkomsten van het RIVM onderzoek bekend zijn.

d

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 maart 2016

e

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in een commissie Fysieke Leefomgeving op een nader te bepalen moment. De commissie zal de startmemo pas bespreken zodra er duidelijkheid is over de gesprekken inzake het intercitydossier. De commissie verzoekt het college de startnotitie met een raadsvoorstel in plaats van een brief aan te bieden.

f

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

g

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Deze is reeds in behandeling bij het college. De commissie ontvangt t.z.t. graag het advies van de Commissie MER.

h

min
Besluit

De commissie besluit dit initiatiefvoorstel te bespreken in een commissie. De commissie wil het stuk pas agenderen als de reactie van het college ook beschikbaar. De commissie verzoekt in de reactie ook in te gaan op de eerder gedane suggestie om bewoners uit de Schil te laten participeren in zonneparken.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze vragen door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze vragen door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De commissie ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

m

min
Besluit

De commissie de gemeenteraad deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De fractie D66 verzoekt de brief in het RIS te relateren aan het onderwerp evenementenbeleid. De commissie besluit dat de motie voldoende is behandeld.

n

min
Besluit

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 maart 2016.

o

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

p

min
Besluit

De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor de commissievergadering van 15 maart 2016 onder de voorwaarde dat de commissie dan inzicht heeft in het VO. Wethouder Reynvaan geeft aan dat het VO op 8 maart in het strategisch beraad van het college is, dus dat het pas kort van tevoren aangeleverd kan worden.