Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 4 februari 2016

a

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in een nader te bepalen commissievergadering.


De heer Schuiten geeft aan aanvullende vragen te willen stellen. De commissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden en in de commissievergadering van 22 maart 2016 terug te laten komen.

c

min
Besluit

Op verzoek van mevrouw Mous en mevrouw Wemmers besluit de commissie deze raadsinformatiebrief te bespreken in een nader te bepalen commissievergadering.


De stelling hierbij luidt: de motie is onvoldoende en niet naar tevredenheid van de raad ingevuld.

d

min
Besluit

De commissie besluit het stuk om advies in handen te stellen van het college. Mevrouw Wemmers geeft hierbij aan dat het net lijkt of er financiële informatie ontbreekt. Onduidelijk is hoe de Hans Petrischool er nu voor staat en hoe ze het verder gaan doen zonder de steun van het Stedelijk Dalton Lyceum. Deze vragen zullen worden uitgezet door de griffie.


 

e

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de heer van Verk deze raadsinformatiebrief op een nader te bepalen datum in een commissievergadering te bespreken. Mevrouw Wemmers steunt dit verzoek. De stelling name luidt: de raadsinformatiebrief geeft aan dat er sprake is van nieuwe spreiding maar niet van uitbreiding van de teams. Dit is niet gebaseerd op objectiveerbare gegevens.


Mevrouw Wemmers geeft aan dat in de motie over spreiding sociale teams is aangegeven dat meer bekendheid aan de sociale teams gegeven moet worden. Bijvoorbeeld via de gemeentepagina. Hier wil de commissie graag een reactie op van de portefeuillehouder.

f

min
Besluit

Op verzoek van de heer Schuiten besluit de commissie deze nota te bespreken in een nader te bepalen commissievergadering. De heer Schuiten geeft aan afbakening te missen. De stellingname hierbij luidt: De verhouding preventie en bescherming is oké.


Dit wordt aangevuld door de heer Van Verk. Hij wil graag de relatie tussen de verschillende projecten die gedraaid worden of al gedraaid zijn bespreken. Het consortium zou ook een aantal zaken moeten doen maar deze zaken lijken heel sterk op hetgeen wat in de projecten gedaan is op het gebied van jeugd en gezondheid.


De heer Roggekamp wil aanvullen met de vraag: Geeft  de nota voldoende waarborgen om de wettelijke taken die aan ons opgedragen zijn te kunnen uitvoeren.

g

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.