Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 5 januari 2010

 

Klik hier voor geluidsfragment
min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder i. t/m k. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

FINANCI√čN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

a

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder a. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

b

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.
U wordt voorgesteld de onder b. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

c

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. Desgewenst kan deze brief worden betrokken bij een presentatie over dit onderwerp begin 2010.

d

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder c. en d. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen, en de brief onder c. tevens te betrekken bij een presentatie over dit onderwerp begin 2010.

SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

e

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.
U wordt voorgesteld de onder e. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

f

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de onder f. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

VEILIGHEID

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

g

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

WONEN EN LEEFBAARHEID

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

h

Deze Raadsinformatiebrief is aan u uitgereikt in de raadsvergadering van 8 december jl. Gezien het vertrouwelijke karakter ervan is dit stuk niet via het RIS te raadplegen.
min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. Desgewenst kan de brief betrokken worden bij de behandeling van dit onderwerp in commissie- en raadsvergaderingen.
U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief te betrekken bij de behandeling van dit onderwerp in commissie- en raadsvergaderingen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

i

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders. Tevens zal op verzoek van de fracties ECO-Dordt/D66 en GroenLinks een afschrift van dit antwoord naar deze fracties worden gestuurd.

j

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders. Tevens zal op verzoek van de fracties GroenLinks en Beter voor Dordt een afschrift van dit antwoord naar deze fracties worden gestuurd.

k

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders. Tevens zal op verzoek van de fracties GroenLinks en Beter voor Dordt een afschrift van dit antwoord naar deze fracties worden gestuurd.
U wordt voorgesteld de onder i. t/m k. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

l

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar de Agendacommissie.
U wordt voorgesteld de brief onder l. door te geleiden naar de agendacommissie.

OVERIGE

m

Deze brief ligt voor u ter inzage op de griffie.
min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

n

o

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

p

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de brieven onder m. t/m o. en de lijst onder p. voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de griffier, Mevr. mr. M. van Hall