Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij de bespreking van agendapunt 5 Gesprek met de Wielborgh tijdens de commissie van 8 december 2015.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze Raadsinformatiebrief te bespreken in een nader te bepalen commissie op verzoek van PvdA en GL.  Politieke vraag PvdA: Hoe verklaren we de grote discrepantie tussen cijfers uit het land en de gemeente Dordrecht? Politieke vraag GL : Moeten we als gemeente nog extra inzetten naast wat ons via de wettelijke taken gevraagd wordt?

c

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen als hamerstuk in de raad van 15 december 2015

d

min
Besluit

De commissie adviseert dit stuk te agenderen als hamerstuk in de raad van 15 december 2015.

e

min
Besluit

De commissie adviseert deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen in de gemeenteraad van 15 december 2015.

f

min
Besluit

De commissie besluit dat deze brief voldoende is behandeld. Op verzoek van D66 wordt het college gevraagd de laatste verantwoording toe te sturen. Is die er nog niet, dan graag de eerste.

g

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in nader te bepalen commissie op verzoek van BVD en PvdA.


Politieke vraag BVD: Hoe zien we de rol (en bekostiging) van het consortium. Politieke vraag PvdA: Hoe ver gaan we mee in het brandweer effect (nooit kunnen bezuinigen vanwege de (potentiele) levens die gered worden)?

h

min
Besluit

De commissie adviseert deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen in de raad van 15 december 2015.

i

min
Besluit

Bespreekpunt in nader te bepalen commissie op verzoek van BVD, PvdA en VSP. Wordt er met voldoende instellingen (zoals daar is Stedin) samengewerkt om signalering goed op te pakken? En is een convenant voldoende om dit voor elkaar te krijgen (ook in relatie met een eerder convenant dat met de huisartsen was afgesloten)?.

j

min
Besluit

Op verzoek van D66 wordt verzocht om een aanvulling op de brief waarin wordt aangegeven hoeveel aanvragen voor een maatwerkoplossing zijn afgewezen. En hoeveel bezwaarschriften dat opleverde.

k

min
Besluit

Bespreekpunt in nader te bepalen commissie op verzoek van PvdA en CU/SGP.
Politieke vraag PvdA: Vinden wij de versobering van de regeling aanvaardbaar (nu de absolute temperatuur bepalend is ipv de gevoelstemperatuur).
Politieke vraag CU/SGP: Hoe ga je om met regiobinding met mensen die geen regiobinding hebben (statushouders ed)?

l

min
Besluit

PvdA, D66 en BVD willen de raadsinformatiebrief bespreken.
Politieke vraag: Waar is deze tweede burap op gebaseerd nu de cijfers nog steeds ontbreken?