Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Nieuwe behandelvoorstellen verstrekt t/m 3 december 2015

a

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december 2015.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december 2015.

d

min
Besluit

De commissie vraagt de portefeuillehouder of de privacy impactanalyse toegestuurd kan worden. De portefeuillehouder geeft aan dat hij het zal toesturen.


Op voorstel van de SP besluit de commissie dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december. De politieke vraag hierbij is: wat is de noodzaak voor deze hoeveelheid camera's?

e

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

f

min
Besluit

Op verzoek van de VVD wordt de beantwoording ter bespreking geagendeerd in een commissievergadering in januari 2016. De vraag hier is of er voldoende maatregelen worden genomen om de speerpunten van het Dordtse veiligheidsplan te verwezenlijken.

g

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als bespreekstuk te agenderen in de raadsvergadering van 15 december 2015.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

De commissie vraagt of de laatste stand van zaken over de kerstmarkt naar aanleiding van de bespreking van dit onderwerp in de vorige commissievergadering bekend is. De toegezegde reactie is nog niet ontvangen. De laatste stand van zaken zal bij de portefeuillehouder worden nagevraagd. De commissie besluit deze beantwoording voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De commissie geeft aan dat de kwaliteit van de informatie te wensen over laat en stuurt de raadsinformatiebrief terug naar het college. De raadsinformatiebrief geeft onvoldoende weer hoe het nu gaat met het ondernemersfonds. Daarbij wil de SP weten hoe het college om zal gaan met de dreigende tegenvaller in de belastingopbrengsten. 

l

min
Besluit

De commissie geeft aan meer concrete informatie te willen ontvangen van het college over de voortgang van Agenda voor de Stad. Op de wijze waarop nu wordt gerapporteerd dreigt Agenda voor de Stad te verzanden in een platte bezuinigingsopgave terwijl de insteek was een verandering in de werkwijze te kunnen realiseren.


 

m

min
Besluit

Op verzoek van PvdA wordt deze raadsinformatiebrief aangehouden zodat dit besproken kan worden in de fractie.

n

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel wordt als hamerstuk te agenderen.

o

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 15 december 2015.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

q

min
Besluit

De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen. Hierbij wordt aangetekend dat gezien het onderwerp, een snelle beantwoording op prijs wordt gesteld.

r

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

s

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december 2015.

t

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december 2015.