Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 3 december 2015

a

min
Besluit

De commissie besluit deze ter beantwoording door te geleiden naar het college.

b

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de fracties CDA en PvdA de raadsinformatiebrieven 1604333 en 1600470 in gezamenlijkheid te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De discussie zal zich daarbij richten op deze nieuwe manier van werken in relatie tot de kaders / piketpaaltjes die door het college worden meegegeven. Ook zijn er vragen over de hoogte en de verdeling van het budget over de projecten.

c

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van de aangekondigde set nieuwe spelregels rond het EPV. De politieke vraag luidt: zijn de huidige spelregels omtrent jaarlijks vaststellen van de parkeertarieven in relatie tot inflatiecorrectie de meest optimale vorm of zijn andere alternatieven wenselijker? Afhankelijk van het voorstel zal dit in de commissie bestuur & middelen danwel fysieke leefomgeving besproken worden.

d

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de fracties CDA en PvdA de raadsinformatiebrieven 1604333 en 1600470 in gezamenlijkheid te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De discussie zal zich daarbij richten op deze nieuwe manier van werken in relatie tot de kaders / piketpaaltjes die door het college worden meegegeven. Ook zijn er vragen over de hoogte en de verdeling van het budget over de projecten.

e

min
Besluit

De commissie besluit deze ter beantwoording door te geleiden naar het college.

f

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

De commissie adviseert deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De fractie PvdA benadrukt dat ze een raadsvoorstel van het college verwacht indien de bepalingen over het vervreemdingsverbod (en de rol van de gemeenteraad daarbij) worden aangepast.

h

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast wordt de heer Barone uitgenodigd om in te spreken. Er zal geen inhoudelijke bespreking plaatsvinden.

i

min
Besluit

De commissie verzoekt dit raadsvoorstel door te geleiden naar de commissie bestuur & middelen.

j

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de fractie D66 deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De discussie zal zich daarbij richten op de achterstanden in het onderhoud en de besteding van de extra 5 miljoen.

k

min
Besluit

De commissie besluit het verzoek van het college om deze raadsinformatiebrief te bespreken te honoreren en te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving.

l

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor een vergadering van de gemeenteraad.

m

min
Besluit

De commissie besluit de dossiers 1587573 (motie 20a Louterbloemen) & 1608346 (Dierenbeleid) en 1578033 (Hondenbeleid) in gezamenlijkheid te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. 

n

min
Besluit

De commissie besluit deze ter beantwoording door te geleiden naar het college.

o

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de bespreking van de startnotitie hondenbeleid.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze ter beantwoording door te geleiden naar het college. De commissie ontvangt graag een brief van het antwoord.

q

min
Besluit

De commissie besluit deze ter afhandeling door te geleiden naar het college. De commissie ontvangt graag een brief van het antwoord.

r

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

s

min
Besluit

De commissie besluit de dossiers 1587573 (motie 20a Louterbloemen) & 1608346 (Dierenbeleid) en 1578033 (Hondenbeleid) in gezamenlijkheid te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. 

t

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De antwoorden die de fractie CU/SGP heeft gekregen op vragen over het aantal parkeerplaatsen worden ter beschikking gesteld van de hele commissie.