Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op verzoek van D'66 en PvdA samen met de brieven onder agendapunt 6N en 6R te bespreken in de commissie bestuur en middelen. De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mag overlast voor bewoners gaan?

b

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op verzoek van de SP, GroenLinks, VSP en PvdA te agenderen voor een bespreking in een vergadering van de commissie bestuur en middelen. De politieke vraag hierbij luidt: Is het niet beter om de verbouw van hennep onder toezicht van de gemeente te organiseren en gelegaliseerde aanvoer van de coffeeshops te bepleiten? Aanvullend hierop is de vraag of er enig verband is tussen armoede en het hebben van een hennepplantage in een woning?

d

e

min
Besluit

Dit voorstel zal in de raadsvergadering van 10 en 11 november 2015 worden besproken.

f

min
Besluit

De commissie besluit de vragen in handen te stellen van het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording te zorgen.

g

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk samen met de stukken van agendapunt 9 inzake de regionalisering brandweerkazernes (ris 1554945) en het nieuwe behandelvoorstel onder 6K inzake het meerjarenperspectief van de veiligheidsregio te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen en de argumentatie waarom deze zijn afgewezen.

h

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad dit stuk als hamerstuk te agenderen. 

i

min
Besluit

De portefeuillehouder geeft kort weer welke wijziging in het erratum is opgenomen.


De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de begroting en het na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

j

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de begroting en het na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

k

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk samen met de stukken van agendapunt 9 inzake de regionalisering brandweerkazernes (ris 1554945) en het nieuwe behandelvoorstel onder 6g (ris 1574836) inzake het meerjarenperspectief van de veiligheidsregio te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen.

l

min
Besluit

De commissie besluit de vragen in handen te stellen van het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording te zorgen.

m

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en spreekt haar dank uit over de zorgvuldige wijze waarop deze motie is uitgevoerd.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op verzoek van D'66 en VVD samen met de brieven onder agendapunt 6A en 6R te bespreken in de commissie bestuur en middelen. De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mag overlast voor bewoners gaan?

o

min
Besluit
De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Hierbij wordt wel aangegeven dat de gevolgde procedure als onbevredigend wordt ervaren.

p

min
Besluit
De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen waarbij enkele technische vragen aan de portefeuillehouder zijn gesteld.

q

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van D'66 en VVD deze raadsinformatiebrief te agenderen in de commissie bestuur en middelen in november.

r

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op verzoek van D'66 en VVD samen met de brieven onder agendapunt 6N en 6A te bespreken in de commissie bestuur en middelen. De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mag overlast voor bewoners gaan?

s

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief samen met de tweede bestuursrapportage te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen.
Op 8 december 2015 heeft de commissie besloten dit stuk ter kennisname naar de raad van 19 januari 2016 te sturen. Agendering is niet langer gewenst.