Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 19 oktober 2015

a

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2015.

b

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving.

d

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving.

e

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van de brief. De fracties PvdA en CDA hebben dit idee geadopteerd.

f

min
Besluit

De commissie besluit deze antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

De fractie D66 vindt de beantwoording van de vragen 2. en 4. nog onvoldoende. De wethouder zal op de commissievergadering van 17 november de vragen bij het onderdeel 'vragen aan het college' nader beantwoorden.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief op verzoek van de fracties PvdA en VVD te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De discussie zal zich daarbij richten op de relatie met de motie pietluttigheden. De fractie VSP vraagt naar de foto's waarnaar verwezen wordt in de brief.

j

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad om dit raadsvoorstel te betrekken bij de bespreking van de begroting 2016.

k

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking van de begroting 2016.

m

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking van de begroting 2016.

o

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor de commissievergadering van 8 december 2015. De fractie D66 meldt dat er zich insprekers uit de wijk Wielwijk zullen melden voor de bespreking van dit voorstel.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze beantwoordingsbrief aan te houden, in afwachting van de antwoorden op aanvullende vragen (RIS 1582343)

q

min
Besluit

De commissie besluit de aanvullende vragen in handen te stellen van het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording te zorgen.