Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief.

b

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de brief.

c

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 oktober 2015.

d

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 oktober 2015.

e

min
Besluit

De adviescommissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor de commissie van 13 oktober 2015. Het debat focust zich daarbij op de vragen:


- Vinden wij dat we in deze tijd van financiële schaarste zes ton kunnen uitgeven aan de aanpassing van een tuin?
- Wanneer accepteren we het afwijken van het beleid dat meevallers terugvloeien naar de strategische investeringen?

g

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk samen met het raadsvoorstel Deelnemen aan het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid (1551067) te agenderen voor de commissie van 13 oktober 2015.


Voor deze bespreking verwacht de commissie wel een addendum op het voorstel waarin wordt ingegaan op de vraag of dit nieuwe beleid nu een versobering of uitbreiding van de zorg is. Wat gaan we nu niet meer doen? Wat is er nu precies veranderd? Ook willen we weten waarom we weer de inwonersbijdrage moeten verhogen. Deze extra informatie dient vrijdag 9 oktober 2015 binnen te zijn, anders worden de beiden stukken van de agenda gehaald.


De politieke vragen zullen zijn: Hoe staan wij tegenover de gedachte dat nieuw beleid voor oud beleid wordt gehanteerd en ten koste van wat dat dan mag gaan? En hoe staan wij tegenover het feit dat er een aantal open eind regelingen in lijken te zitten?

h

min
Besluit

Deze brief wordt aangehouden voor bespreking in november tenzij het onderwerp op 13 oktober in de commissie fysiek voldoende aan bod komt.

i

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk samen met het raadsvoorstel Instemmen met Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 te agenderen voor de commissie van 13 oktober 2015.