Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie geeft aan weinig zicht te hebben op de resultaten van het fonds. Ze verzoeken de portefeuillehouder om een raadsinformatiebrief over de uitvoering en de voortgang van het fonds. Daarbij wordt aangegeven dat de heer Van der Knaap bij een eventuele bespreking van deze raadsinformatiebrief moet worden uitgenodigd. De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De commissie besluit de vragen alsmede de beantwoording daarvan te bespreken in de raad van 29 september 2015.

c

min
Besluit

De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om voor beantwoording zorg te dragen.

d

min
Besluit

De commissie wil graag een afschrift van het antwoord op deze brief ontvangen. De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

e

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

f

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de begroting en het na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

g

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de begroting en het na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

h

min
Besluit

De commissie geeft aan dat dit onderwerp voldoende is behandeld en dat de brief een goede weergave is van de eerdere bespreking. De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te besprek in de adviescommissie van 27 oktober 2015. De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mogen de bezuinigingen de realisatie van de brandweernormen raken? De commissie wil vooraf geïnformeerd worden over de diverse brandweernormen. Daarnaast wil de commissie weten of de bezuiniging op de brandweer al is ingeboekt in onze begroting? En zo ja, hoe hiermee wordt omgegaan?

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te agenderen als hamerstuk.

l

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de begroting en het na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De commissie vraagt zich af waar dit initiatief vandaan komt. Op 27 oktober staat een thema-avond gepland over verbonden partijen. De commissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden tot 27 oktober.

o

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij de behandeling van de begroting op 10 en  11 november. De politieke vraag luidt: zijn de opmerkingen die in de stukken worden gemaakt verwerkt in de begroting en kan inzichtelijk worden gemaakt hoe dat is gedaan?

p

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij de behandeling van de begroting op 10 en 11 november. De politieke vraag luidt: zijn de conclusies en aanbevelingen die in de stukken worden gemaakt, verwerkt in de begroting en kan inzichtelijk worden gemaakt hoe dat is gedaan?


De brief geeft aan dat in oktober een beter beeld zal bestaan van de consequenties van de VPB-plicht. De commissie wil dit beeld graag bespreken in de auditcommissie. Mocht de gevraagde informatie niet tijdig geleverd worden dan wil de commissie deze brief te betrekken bij de behandeling van de begroting op 10 en 11 november. De politieke vraag luidt: zijn de conclusies en aanbevelingen die in de stukken worden gemaakt, verwerkt in de begroting en kan inzichtelijk worden gemaakt hoe dat is gedaan?

q

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in de adviescommissie. Politieke vraag hierbij luidt: kunnen de we aanpak verbreden en zo een groter succes te behalen. De aanpak wordt nu als beperkt ervaren. Daarnaast wil de commissie graag weten welke alternatieven zijn afgevallen.

r

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in de adviescommissie. De politieke vraag luidt: wat zijn de mogelijkheden (zowel juridisch als financieel) om cameratoezicht in te zetten en wat is hierbij effectief?