Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 27 augustus 2015

a

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 september.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 september.

d

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 september.

e

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de commissie. Voorafgaand aan de bespreking gaat de commissie op 8 september van 17:00 – 18:30 fietsend langs een aantal van de voorgestelde maatregelen.

f

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt een afschrift van de brief en bekijkt dan of een bespreking in de commissie wenselijk ik.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij de bespreking van het uitvoeringsprogramma Dordt fietst verder! 2015-2018.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze beantwoordingsbrief te betrekken bij de presentatie van de NS over dienstregeling en poortjes.

k

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

l

min
Besluit

De commissie besluit de dossiers 1531906, 1531482 en 1511680 te agenderen voor een bespreking in de commissie. De welstandscommissie wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op Jaarverslag 2014. De discussie over de Welstandsnota zal zich onder andere richten op de vraag of de nota voldoende handvatten biedt om e.e.a. aan te passen, op de excessenregeling en de uitzonderingsgronden die het college heeft om van een advies van de Welstandscommissie af te wijken.

m

min
Besluit

De commissie besluit de dossiers 1531906, 1531482 en 1511680 te agenderen voor een bespreking in de commissie. De welstandscommissie wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op Jaarverslag 2014. De discussie over de Welstandsnota zal zich onder andere richten op de vraag of de nota voldoende handvatten biedt om e.e.a. aan te passen, op de excessenregeling en de uitzonderingsgronden die het college heeft om van een advies van de Welstandscommissie af te wijken.

n

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 september.

o

min
Besluit

Op verzoek van de fracties PvdA, CDA en SP besluit de commissie dit raadsvoorstel te agenderen voor een korte bespreking in de commissie. De fracties hebben enkele vragen over de nut, noodzaak en timing van deze verbouwing.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief door te geleiden naar de commissie Bestuur & Middelen.

q

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De fractie Beter voor Dordt verzoekt de resultaten van het onderzoek door de omgevingsdienst waarnaar wordt verwezen door te sturen.

r

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

s

min
Besluit

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 september.

t

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college. Het verzoek van de heer E. Barone om nu reeds in te spreken wordt afgehouden, de commissie wacht eerst de reactie en het voorstel van het college af.

u

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan. De fractie GroenLinks geeft een stemverklaring.

v

min
Besluit

Op verzoek van de fracties PvdA, D66, GroenLinks en SP wordt deze brief geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De discussie zal zich daarbij richten op wat is nagelaten en wel had gemoeten, en op vergelijkbare gevallen in de toekomst.

w

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

x

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

y

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

z

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.           

aa

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen. De beantwoording (RIS 1532527) wordt betrokken bij de presentatie van de NS.

ab

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking /  thema-avond over het thema Wind.

ac

min
Besluit

Op verzoek van de fracties D66, GroenLinks en SP wordt deze raadsinformatiebrief geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De discussie zal zich daarbij richten op vergelijkbare toezichtsituaties en op de vergelijking die in de brief worden gemaakt.

ad

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de fracties PvdA en CDA deze raadsinformatiebrief als bespreekstuk voor een commissievergadering te agenderen. De fractie PvdA geeft aan het met name over de financiering, het cocreatie fonds en social enginering te willen hebben.

ae

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Wel is de commissie benieuwd naar het moment waarop de inrichting van het recreatieterrein wordt gepresenteerd.

af

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

ag

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

ah

min
Besluit

De commissie besluit de dossiers 1531906, 1531482 en 1511680 te agenderen voor een bespreking in de commissie. De welstandscommissie wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op Jaarverslag 2014. De discussie over de Welstandsnota zal zich onder andere richten op de vraag of de nota voldoende handvatten biedt om e.e.a. aan te passen, op de excessenregeling en de uitzonderingsgronden die het college heeft om van een advies van de Welstandscommissie af te wijken.

ai

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.