Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 4 juni 2015

a

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te bespreken in combinatie met dossier 1456520 op 23 juni 2015.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze brief om advies door te geleiden naar het college.

c

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen. Bespreekpunt voor commissie in september op verzoek van CDA (ondersteund door SP, VVD, VSP en PvdA) Politiek gesprek zal gaan over de wenselijkheid van de aannemer/onderaannemer structuur bij participatie projecten. Ook kijken we naar de energie die we als gemeente willen steken in initiatieven die vanuit de stad zelf tot stand zijn gekomen.

d

min
Besluit

BVD wil het stuk betrekken bij het verwachte voorstel over de mantelzorg beloning. Commissie is daarmee akkoord.

e

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aannemen te agenderen voor de Raad van 30 juni 2015.

g

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad van 30 juni 2015.
Tijdens de raadsvergadering zal de fractie PvdA een stemverklaring afleggen.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college om advies.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad van 30 juni 2015.
Tijdens de raadsvergadering zal de fractie GroenLinks een stemverklaring afleggen.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief aan te houden.