Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 4 juni 2015

a

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te betrekken bij de bespreking jaarstukken GR Gevudo - Jaargesprek op 23 juni 2015.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

c

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2015.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te bespreken in de commissie van 23 juni 2015.

e

min
Besluit

De commissie besluit deze brief en de zienswijze (op 16 juni in het college en daarna zsm op het RIS) te bespreken in de commissie van 23 juni 2015.  

f

min
Besluit

Dhr. Reumers, mw. Kruger en dhr. Pols willen dit onderzoek ook in deze commissie bespreken omdat het over governance gaat. Mw. Stevens geeft aan dat zij dit alleen in de commissie sociaal wil bespreken omdat het over de inhoud gaat. De commissie besluit dit onderwerp op 23 juni in de commissie bestuur en middelen te agenderen.   

g

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor advies door te geleiden naar college van burgemeester en wethouders en dit onderwerp te agenderen in de commissie van 23 juni 2015.

h

min
Besluit

Er is discussie om dit stuk wel of niet te bespreken. De heer Reumers geeft aan dit stuk te willen bespreken om te kunnen begrijpen waarom dit eerst wel in de verkoop gaat en nu kopen we het weer terug. Waarom is deze keuze gemaakt? Dit is verandering van beleid. De heer Güler steunt dit. Dit onderwerp wordt geagendeerd in de commissie op 23 juni a.s  

i

min
Besluit

Op verzoek van BvD wordt dit stuk na het reces geagendeerd in deze commissie.  De politieke vraag is: op welke wijze en welke mate de raad een rol heeft t.a.v. dit plan en betrokken is. Het CDA steunt dit verzoek. 

j

min
Besluit

Op verzoek van BvD wordt dit stuk geagendeerd voor een commissie na het reces. De politieke vraag is: op welke wijze geeft het college invulling aan de conclusies en aanbevelingen die in dit jaarverslag zijn opgenomen.

k

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor de commissie op 23 juni 2015.

l

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

m

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

n

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

o

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

p

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

q

min
Besluit

 De commissie adviseert de raad deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

r

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken in de commissie van 23 juni 2015. VVD en CU/SGP steunen dit.

s

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te betrekken bij de bespreking van de Kadernota.

t

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te agenderen voor een commissie in het najaar. (Stand van zaken vervangen klant/zaak/archiefsysteem).
Op 8 december 2015 heeft de commissie besloten dit stuk ter kennisname naar de raad van 19 januari 2016 te sturen. Agendering is niet langer gewenst.

u

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 juni 2015.

v

min
Besluit

Op verzoek van de PvdA wordt dit stuk na het reces in deze commissie besproken met als politieke vraag:  in hoeverre levert het aanwijzen van veiligheidsrisicogebied een bijdrage aan de veiligheid van Dordrecht. De PvdA wil hier een onderzoek naar. GL steunt dit verzoek.

w

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.

x

min
Besluit

Er is een discussie of dit stuk al dan niet wordt aangehouden. Uiteindelijk besluit de commissie dit stuk aan te houden en te bespreken in het najaar.